آشنایی با نحوه خوردگی برج های خنک کننده

آشنایی با نحوه خوردگی برج های خنک کننده

 

خوردگی برج های خنک کننده  در اثر واکنش‌های شیمیایی متعددی صورت می‌گیرد دراین‌بین سه واکنش بیشتر از دیگر واکنش‌ها سبب خوردگی برج‌های خنک‌کننده می‌شود. رابطه مستقیم آب و فلز منشأ اصلی خوردگی در برج خنک‌کننده است.

تأثیرات خوردگی برج های خنک‌کننده

در اثر خوردگی برج های خنک کننده  تأثیرات منفی در کولینگ تاور ایجاد می‌شود مهم‌ترین این تأثیرها کاهش راندمان برج خنک‌کننده است. خوردگی در قطعات برج خنک‌کننده در اثر وجود اکسیژن، وجود ذرات جامد، محلول قلیایی یا اسیدی بودن محیط، سرعت آب و دما تشکیل می‌شود. در این بحث چگونگی واکنش در تأثیرات خوردگی برج خنک‌کننده بررسی می‌شود. منشأ خوردگی برج‌های خنک‌کننده تماس آب با فلز است. به دلیل عدم یکنواختی ترکیبات موجود در فلز نقاط کوچک و بزرگی با پتانسیل‌های الکتریکی کمتر و بیشتر بر روی فلزات صورت می‌گیرد و بعدازآن نسبت واکنش‌های صورت می‌گیرد. در صورت کلی ۳ واکنش سبب خوردگی برج‌های خنک‌کننده می‌شود؛ که در ادامه به بیان آن‌ها می‌پردازیم.

واکنش‌های خوردگی برج‌های خنک‌کننده

اولین واکنش در اثر تماس آب و فلز سبب خوردگی برج‌های خنک می‌شود. همان‌طور که اشاره شد دلیل اصلی خوردگی برج‌های خنک تماس آب و فلز است که نسبت به نقاط کوچک با پتانسیل‌های الکتریکی یا آندهای محلی این واکنش‌های شیمیایی ایجاد می‌شود. واکنش شماره Aدر آندهای محلی صورت می‌گیرد. واکنش B به واکنش احیای اکسیژن معروف است. این واکنش‌ها در نقاط بزرگ تماس آب با فلز یا کاتدها صورت می‌گیرد. این واکنش تأثیرات فراوانی در خوردگی‌های برج خنک‌کننده ایجاد می‌کنند آب‌های برج خنک‌کننده در بیشتر مواقع ازلحاظ شیمیایی خنثی و کمی قلیایی می‌باشند و غلظت PH در یون‌های بسیار اندک است. واکنش c زمانی حادث می‌شود که سطح فلز با آب که شامل اکسیژن محلول است تماس پیداکرده و واکنش سوم رخ می‌دهد. واکنش خوردگی برج‌های خنک‌کننده زمانی حاصل می‌شود که رسوبات لجنی که از میکروارگانیسم‌ها تشکیل‌شده است به سطح فلز می‌چسبد که باعث ایجاد شدن یک شرایط هوازی در زیر رسوبات می‌گردد و باکتری احیاکننده سولفات رشد پیدا می‌کند. بعدازاین واکنش، خوردگی برج‌های خنک‌کننده در نواحی به دلیل تولید سولفید هیدروژن پیشرفت می‌کند.

پکینگ , شرکتهای تهویه مطبوع , تعمیرات و بهینه سازی برج خنک کننده , برج خنک کن جریان مخالف برج خنک کننده جریان متقاطعبرج خنک کننده مکعبی , انواع برج خنک کن , برج خنک کننده , برج های خنک کن , برج های خنک کننده , کولینگ تاور , قیمت برج خنک کننده , برج خنک کننده آب ,  برج خنک کن گالوانیزه ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *